Rok: 2022

Ako často skontrolovať plynový kotol?
Ako často skontrolovať plynový kotol?

Revíziu plynového kotla si nenechávajte na poslednú chvíľu (vykurovacia sezóna môže začať skôr ako si myslíte) a nie vždy sa vyplatí robiť medzi revíziami „prestávky“. Ideálne je absolvovať prehliadku technikom raz do roka pred začiatkom topnej sezóny.

Revízie plynových kotlov poznáme dve: prvotnú pred spustením kotla v plnej prevádzke a pravidelnú prevádzkovú, ktorú fyzické osoby síce nemajú zo zákona vyslovene prikázanú, ale mala by sa robiť – predsa len, ohľadom plynu je namieste nepodceňovať bezpečnosť. Výsledkom revíznej kontroly musí byť fyzický dokument, protokol o vykonanej prehliadke, podpísaný pracovníkom, ktorý má na to oprávnenie (certifikát).

Ideálne je, ak revíiu vykoná technik, ktorý sa špecializuje na vašu značku kotla (samozrejme, technici sa snažia byť univerzálni a pri práci prichádzajú do kontaktu s viacerými značkami – spomeňme tie populárne na Slovensku: Viessmann, Buderus, Bosch, Protherm, Baxi, Vaillant, no je ich oveľa viac).

Úlohou je technika je kotol vyčistiť (po roku z neho vyjde za niekoľko lopát prachu a špiny) a skontrolovať nastavenia, tesnosť, bezpečnosť, ale tiež úspornosť (pretože kotly sa časom stávajú menej efektívne, technik vám môže poradiť v akej fáze životnosti sa kotol nachádza – a ak už kotol „dožíva“, je na zvážení výmena plynového kotla). Správne nastavenie plynového kotle vám môže ušetriť až desiatky eur mesačne. Servisná prehliadka by sa  mala nechať vykonať každý rok – niektorí výrobcovia kotlov ju dokonca vyžadujú, inak vám môže padnúť záruka.

Revízia plynového kotla neznamená kontorlu plynových rozvodov v dome alebo prehliadku plynových spotrebičov v domácnosti (napr. sporáku).

Nuž a nakoniec – kontrola kotla (a komína) je veľmi dôležitá aj pre poistovňu v prípade poistnej udalosti. Jednoducho, mali by ste mať všetko v poriadku, inak môžete prísť o viac peňazí. Čo všetko by vám mal technik skontrolovať nájdete napríklad tu.