Návrh kľúčových slov

Návrh kľúčových slov

Každý prevádzkar internetového biznisu potrebuje poznať kľúčové slová, ktoré najviac vystihujú jeho obchod a zároveň kľúčové slová, ktoré potencionálni zákazníci najviac hľadajú. Tieto kľúčové slová potom používame na svojej stránke, na kľúčových titulkoch a názvoch kategórií, ale veľký význam majú aj v reklamných systémoch alebo napríklad pri budovaní linkového profilu stránky. A nezabúdajme – všetko treba používať v rozumnej miere, prílišné prehusťovanie textu či prílišné linkovanie malého počtu slov môže mať presne opačný efekt – vyhľadávače vás stlačia dole.

Pri hľadaní kľúčových slov sa môžeme spoľahnúť napríklad na údaje Googlu, ktorý nám zobrazí hľadanosť slova za určité obdobie. Prvou dilemou je, či sa máme sústrediť na všeobecné krátke frázy alebo dlhšie (long-tail) termíny. S príliš všeobecnými výrazmi sa totiž pravdepodobne nedostaneme na prvé priečky vyhľadávania. Príliš komplikované slovné spojenia zase skoro nikto nehľadá. My musíme nájsť rozumný kompromis. Našťastie vyhľadávače nepracujú vždy iba s presnými frázami, ale aj približnými.

Hovorí sa, že 4/5 z vášho zoznamu kľúčových slov bude napokon užívateľom do vyhľadávača zadaných aj tak v inej forme ako si predstavujete. A nakokoniec – ľudia nechodia na weby iba po zadaní určitých slov, majú veľkú fantáziu a jazyk je veľmi bohatý… Čiže nemusíme sa vyslovene sústrediť vždy iba na pár slov, náš obsah musí byť relevantný a kvalitný aj ako celok.