Ako sa sa pozerajú na ochlpenie muži a ženy

Holia si telo aj muži? A ako pravidelne sa holia ženy?

Muži a ženy ochlpenie