Gustáv Valach patril k zlatej generácii hercov. Pamä