Život seniora

Život seniora je seriózny tlačený magazín pre (nielen) starších ľudí, do ktorého prispievam článkami. Každé číslo prináša napríklad veľmi obsiahly pohľad na život nejakej známej osobnosti, ktorej práca sa stala nadčasovou a stojí za to na týchto ľudí spomínať.