Život seniora

Život seniora je seriózny tlačený magazín pre (nielen) starších ľudí, do ktorého prispievam článkami. Každé číslo prináša napríklad veľmi obsiahly pohľad na život nejakej veľmi známej osobnosti.